• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

J.U. SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

6.674 6.693 6.729 6.722 6.775 6.811 6.850 6.870 6.886 6.887 6.895 6.899

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

3.500 3.487 3.400 3.394 3.304 3.279 3.273 3.297 3.285 3.302 3.313 3.273

2.1.

-žena

2.032 2.033 1.987 1.979 1.949 1.941 1.961 1.979 1.955 1.963 1.971 1.949

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

1.475 1.474 1.438 1.415 1.420 1.439 1.444 1.638 1.627 1.617 1.598 1.574

4.

Stručna lica

2.257 2.242 2.162 2.162 2.092 2.086 2.086 2.111 2.085 2.107 2.127 2.084

5.

Nestručna lica

1.243 1.245 1.238 1.232 1.212 1.193 1.187 1.186 1.200 1.195 1.186 1.189

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

103 67 75 75 67 109 129 132 121 115 104 83

7.

Zaposleni sa evidencije

74 71 135 46 146 100 114 94 117 75 80 97

8.

Prekinut radni odnos

78 41 43 51 43 40 71 103 79 80 69 53

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

105 80 162 81 157 134 135 108 133 98 93 123

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

25 18 119 6 84 56 61 17 19 14 32 34

11.

Korisnici novčane naknade

150 150 144 137 136 129 119 149 140 136 129 133

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

1.732 1.734 1.669 1.655 1.576 1.537 1.510 1.499 1.513 653 1.536 1.524

13.

Demobilisani vojni obveznici

491 486 483 484 464 455 448 451 464 460 460 454
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...