• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2017 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

J.U. SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2017. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

3.500

2.1.

-žena

2.032

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

1.475

4.

Stručna lica

2.257

5.

Nestručna lica

1.243

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

103

7.

Zaposleni sa evidencije

74

8.

Prekinut radni odnos

78

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

105

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

25

11.

Korisnici novčane naknade

150

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

1.732

13.

Demobilisani vojni obveznici

491
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...