• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2016 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

J.U. SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2016. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

6.515 6.567 6.651 6.724 6.725 6.758 6.736 6.744 6,827 6.781 6.794 6.778

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

3.599 3.540 3.500 3.435 3.395 3.464 3.520 3.594 3.559 3.545 3.495 3.570

2.1.

-žena

2.004 1.996 2.001 1.958 1.946 1.978 2.016 2.080 2.064 2.065 2.048 1.987

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

1.185 1.194 1.228 1.296 1.359 1.470 1.538 1.545 1.551 1.534 1.504 1.116

4.

Stručna lica

2.317 2.252 2.212 2.153 2.121 2.187 2.249 2.323 2.285 2.272 2.237 2.300

5.

Nestručna lica

1.282 1.288 1.288 1.282 1.274 1.277 1.271 1.271 1.274 1.273 1.258 1.270

6.

Prijavljeni na evidenciju u toku mjeseca

100 69 96 87 69 138 151 163 136 130 90 145

7.

Zaposleni sa evidencije

52 97 97 115 78 51 70 69 137 98 82 33

8.

Prekinut radni odnos

70 28 32 46 37 48 45 103 64 70 54 100

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

71 128 136 152 109 69 95 89 171 144 140 22

10.

Realizovane prijave u toku mjeseca

27 19 66 82 46 19 12 29 5 22 12 7

11.

Korisnici novčane naknade

111 101 93 79 83 90 87 98 148 120 151 107

12.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

1.763 1.745 1.713 1.653 1.631 1.639 1.631 1.647 1.690 1.714 1.719 1.713

13.

Demobilisani vojni obveznici

526 522 515 506 502 502 497 495 493 492 483 521
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...