• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2014 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

J.U. SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2014. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih
6.408

6.459

6.390

6.437

6.400

6.436

6.438

6.448

6.546

6.448
6.523

2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 3.683 3.673 3.651 3.606 3.561 3.618 3.644 3.666 3.645 3.599 3.681 3.636
2.1. -žene 1.986 1.980 1.971 1.962 1.948 1.980 1.999 2.021 2.005 2.001 2.023 2.004
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 253 251 244 244 256 391 435 442 456 452 461 469
4. Stručna lica 2.208 2.205 2.206 2.169 2.144 2.202 2.258 2.293 2.274 2.248 2.302 2.276
5. Nestručna lica 1.475 1.468 1.445 1.437 1.417 1.416 1.386 1.373 1.371 1.351 1.379 1.360
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 87 83 95 91 68 152 165 145 149 102 148 70
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 65 42 41 69 55 58 75 76 109 99 41 60
8. Prekinut radni odnos 53 21 39 25 30 24 47 75 41 30 99 27
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 97 93 117 136 113 95 139 123 170 148 66 115
10. Realizovane prijave u toku mjeseca 0 10 9 29 9 15 63 14 25 36 17 9
11. Korisnici novčane naknade 147 138 137 102 106 104 104 98 121 95 90 91
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 1.582 1.570 1.546 1.518 1.519 1.521 1.468 1.457 1.499 1.519 1.563 1.587
13. Demobilisani vojni obveznici 705 697 676 676 664 659 641 637 624 606 616 610