• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2013 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

JU "Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona"

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2013. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1. Broj zaposlenih 6.133 6.154 6.185 6.185 6.240 6.133 6.269 6.230 6.345 6.404 6.357
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 3.622 3.612 3.637 3.628 3.606 3.683 3.714 3.788 3.734 3.705 3.676 3.693
2.1. -žene 1.936 1.920 1.915 1.925 1.918 1.965 1.996 2.035 1.997 1.983 1.980 1.987
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 280 279 266 266 266 264 268 273 266 261 253 257
4. Stručna lica 2.139 2.119 2.155 2.144 2.129 2.204 2.238 2.308 2.256 2.228 2.206 2.221
5. Nestručna lica 1.483 1.493 1.482 1.484 1.477 1.479 1.476 1.480 1.478 1.477 1.470 1.472
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 94 89 115 106 68 121 157 142 108 131 80 79
7. Zaposleni sa evidencije -ukupno 39 26 53 50 41 18 78 39 109 124 71 33
8. Prekinut radni odnos 55 34 69 63 6 32 44 83 43 30 38 30
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 109 99 90 115 90 44 126 68 162 160 109 62
10. Zaposleni sa evidencije - posredovanjem službe 42 63 52 76 21 29 97 52 112 38 8 6
11. Korisnici novčane naknade 134 139 134 147 158 151 140 136 176 155 146 131
12. Korisnici zdravstvenog osiguranja 1.501 1.489 1.481 1.506 1.497 1.509 1.508 1.514 1.525 1.538 1.543 1.557
13. Demobilisani vojni obveznici 750 745 736 728 722 722 716 723 719 715 708 707
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...