• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2012 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

JU "Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona"

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2012. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

5.882 5.902 5.930 5.988 6.010 6.034 6.083 6.092 6.134
6.138
6.083
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 3.794 3.758 3.748 3.690 3.657 3.659 3.694 3.736 3.723 3.656 3.644 3.637
2.1. -žene 2.047 2.025 2.015 1.996 1.976 1.961 1.985 2.005 1.992 1.958 1.955 1.948
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 310 314 310 306 304 303 297 297 294 290 286 279
4. Stručna lica 2.221 2.183 2.188 2.139 2.118 2.118 2.160 2.214 2.199 2.157 2.157 2.155
5. Nestručna lica 1.573 1.575 1.560 1.551 1.539 1.541 1.534 1.522 1.524 1.499 1.487 1.482
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 107 77 103 92 77 94 118 132 107 115 124 83
7. Zaposleni sa evidencije 112 39 46 74 57 55 48 56 62 98 67 29
8. Prekinut radni odnos 56 3 51 0 1 37 0 61 0 51 47 39
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 168 113 113 150 110 92 83 90 120 182 136 90
10. Prijave o potrebama za radnicima 82 0 46 0 0 35 0 67 0 75 71 27
11. Realizovane prijave u toku mjeseca 110 21 64 39 35 68 17 67 32 125 88 40
12. Korisnici novčane naknade 133 129 127 145 126 132 120 124 131 114 115 116
13. Korisnici zdravstvenog osiguranja 1.593 1.570 1.559 1.545 1.528 1.522 1.509 1.492 1.512 1.517 1.509 1.505
14. Demobilisani vojni obveznici 831 826 827 818 812 813 805 805 798 780 764 762