• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2011 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

JU "Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona"

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

5.282 4.879 5.312 5.474 5.491 5.493 5.536 5.539 5.624 5.791 5.738 0
2. Lica koja traže zaposlenje-ukupno 4.295 4.248 4.215 4.246 4.185 4.176 4.175 4.226 4.110 3.998 3.909 3.855
2.1. -žene 2.285 2.276 2.260 2.274 2.235 2.224 2.224 2.268 2.217 2.157 2.110 2.084
3. Lica koja traže zaposlenje prvi put 372 361 362 363 353 349 346 343 332 319 312 310
4. Stručna lica 2.564 2.519 2.498 2.520 2.469 2.482 2.489 2.530 2.432 2.343 2.291 2.259
5. Nestručna lica 1.731 1.729 1.717 1.726 1.716 1.694 1.686 1.696 1.678 1.655 1.618 1.596
6. Prijavljeni na evid. u toku mjeseca 99 53 65 99 49 90 81 145 127 102 107 96
7. Zaposleni sa evidencije 52 82 81 60 60 73 57 70 158 132 100 102
8. Prekinut radni odnos 49 17 30 67 26 30 0 0 4 4 8 5
9. Brisani sa evid. u toku mjeseca 58 100 98 68 110 99 82 94 243 214 196 150
10. Prijave o potrebama za radnicima 2 12 25 5 11 6 0 0 0 0 0 0
11. Realizovane prijave u toku mjeseca 2 12 25 57 60 68 1 6 90 95 76 62
12. Korisnici novčane naknade 154 144 144 116 151 135 111 122 161 131 230 133
13. Korisnici zdravstvenog osiguranja 1.832 1.813 1.792 1.781 1.775 1.760 1.735 1.734 1.698 1.670 1.624 1.607
14. Demobilisani vojni obveznici 903 890 884 886 873 865 861 866 858 850 839 831
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...