• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2010 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

JU "Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona"

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2010. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

4.835 4.879 4.934 4.947 4.943 4.938 4.968 4.967 5.100 5.115 5.099 5.145

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

4.231 4.224 4.216 4.145 4.161 4.199 4.307 4.267 4.268 4.248 4.267 4.254

2.1.

-žene

2.252 2.241 2.227 2.194 2.227 2.245 2.278 2.255 2.263 2.257 2.271 2.250

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

382 381 380 381 377 375 379 371 372 370 372 368

4.

Stručna lica

2.491 2.486 2.481 2.432 2.441 2.481 2.573 2.554 2.545 2.538 2.553 2.534

5.

Nestručna lica

1.740 1.738 1.735 1.713 1.720 1.718 1.734 1.713 1.723 1.710 1.714 1.720

6.

Prijavljeni na evienciju u toku mjeseca

115 89 108 62 81 131 167 110 98 78 74 76

7.

Zaposleni sa evidencije

61 67 75 84 44 35 27 108 78 45 37 66

8.

Prekinut radni odnos

0 0 0 0 0 0 0 0 50 30 40 35

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

115 96 116 133 65 93 59 150 97 98 55 89

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 12 25

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

16 22 42 26 18 9 7 13 15 5 12 25

12.

Korisnici novčane naknade

79 103 92 87 79 84 120 120 123 107 141 155

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

1.826 1.824 1.799 1.776 1.764 1.770 1.795 1.787 1.794 1.817 1.832 1.840

14.

Demobilisani vojni obveznici

956 949 938 927 921 918 917 906 0 0 0 897
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...