• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2009 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

JU "Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona"

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2009. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

4.837 4.874 4.840 4.877 4.898 4.919 4.903 4.902 4.934 4.932 4.941 4.892

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

4.199 4.202 4.223 4.216 4.197 4.212 4.228 4.213 4.222 4.195 4.185 4.231

2.1.

-žene

2.257 2.258 2.262 2.256 2.245 2.242 2.242 2.240 2.252 2.242 2.235 2.257

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

436 426 421 417 411 405 404 404 400 395 393 395

4.

Stručna lica

2.421 2.414 2.438 2.438 2.422 2.443 2.464 2.457 2.459 2.443 2.439 2.485

5.

Nestručna lica

1.778 1.788 1.785 1.778 1.775 1.769 1.764 1.756 1.763 1.752 1.746 1.746

6.

Prijavljeni na evienciju u toku mjeseca

119 93 109 61 62 105 83 71 113 99 66 111

7.

Zaposleni sa evidencije

49 46 48 48 56 44 27 50 65 60 49 29

8.

Prekinut radni odnos

0 35 0 0 0 0 0 0 0 38 30 0

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

84 90 88 68 81 90 67 86 104 126 76 65

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 26 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

24 12 8 16 17 16 6 21 36 17 27 10

12.

Korisnici novčane naknade

77 85 106 96 97 74 70 80 69 71 69 76

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

1.829 1.829 1.827 1.811 1.815 1.818 1.820 1.793 1.780 1.785 1.801 1.826

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.072 1.074 1.068 1.060 1.047 1.049 1.039 1.024 994 889 888 964
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...