• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2008 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

JU "Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona"

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Nafija Hodo, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2008. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

4.643 4.672 4.634 4.637 4.647 4.688 4.849 4.872 4.916 4.955 4.925

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

4.346 4.320 4.208 4.151 4.126 4.097 4.130 4.060 4.024 4.021 4.092 4.164

2.1.

-žene

2.264 2.250 2.213 2.206 2.186 2.175 2.197 2.159 2.127 2.146 2.192 2.245

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

72 3.023 72 72 72 70 235 379 423 455 453 449

4.

Stručna lica

2.502 2.473 2.394 2.349 2.334 2.322 2.361 2.308 2.279 2.277 2.346 2.402

5.

Nestručna lica

1.844 1.847 1.814 1.802 1.792 1.775 1.769 1.752 1.745 1.744 1.746 1.762

6.

Prijavljeni na evienciju u toku mjeseca

89 85 62 72 44 109 124 68 121 115 139 163

7.

Zaposleni sa evidencije

31 76 80 78 36 52 44 79 85 58 44 34

8.

Prekinut radni odnos

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

60 111 174 129 69 138 91 138 157 118 68 91

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

6 21 0 0 7 11 12 55 58 31 10 13

12.

Korisnici novčane naknade

59 65 49 57 70 56 106 50 47 45 54 44

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

2.008 2.008 1.963 1.914 1.906 1.861 1.846 1.796 1.806 1.791 1.798 1.803

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.148 1.154 1.122 1.107 1.131 1.107 1.102 1.094 1.089 1.077 1.074 1.069
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...