• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2007 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

JU "Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona"

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Hodo Nafija, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2007. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

4.333
4.355
4.366
4.366
4.408
4.486
4.583
4.566
4.516
4.645
0
4.642

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

4.941
5.035
4.960
4.960
4.910
4.886
4.814
4.738
4.375
4.383
4.362
4.317

2.1.

-žene

2.494
2.509
2.471
2.471
2.483
2.488
2.475
2.468
2.268
2.283
2.290
2.247

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.988
3.027
3.023
3.023
3.056
3.312
3.318
81
77
78
79
72

4.

Stručna lica

2.937
3.011
2.926
2.926
2.887
2.879
2.852
2.776
2.543
2.548
2.520
2.484

5.

Nestručna lica

2.004
2.024
2.034
2.034
2.023
2.007
1.962
1.962
1.832
1.835
1.842
1.833

6.

Prijavljeni na evienciju u toku mjeseca

111
165
40
40
60
115
124
91
108
125
98
120

7.

Zaposleni sa evidencije

29
38
23
23
50
73
166
41
119
46
49
63

8.

Prekinut radni odnos

2
2
1
1
0
14
0
0
0
0
0
0

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

74
71
115
115
113
139
196
167
471
117
119
165

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0
0
0
0
34
73
166
0
0
0
0
0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

29
38
22
22
50
72
165
52
38
0
0
4

12.

Korisnici novčane naknade

85
88
61
61
37
36
48
48
39
50
53
59

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

2.434
2.373
2.357
2.357
2.287
2.245
2.147
2.077
2.038
2.037
1.992
1.987

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.063
1.134
1.155
1.155
1.070
1.284
1.289
1.125
1.140
1.137
1.145
1.154
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...