• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2006 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

JU "Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona"

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Hodo Nafija, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2006. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

4.093

4.107

3.926

4.137

4.195

4.259

4.240

4.242

4.259

4.273

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

4.816

4.854

4.789

4.763

4.752

4.675

4.752

4.761

4.741

4.734

4.763

4.904

2.1.

-žene

2.410

2.434

2.390

2.403

2.397

2.386

2.427

2.442

2.436

2.446

2.404

2.484

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.861

2.905

2.858

2.857

2.858

2.792

2.849

2.907

2.927

2.922

2.938

2.940

4.

Stručna lica

2.882

2.899

2.868

2.836

2.817

2.742

2.813

2.816

2.801

2.791

2.809

2.926

5.

Nestručna lica

1.934

1.955

1.921

1.927

1.935

1.933

1.939

1.945

1.940

1.943

1.954

1.978

6.

Prijavljeni na evienciju u toku mjeseca

69

97

67

81

68

89

112

73

70

64

150

238

7.

Zaposleni sa evidencije

7

32

50

52

30

96

16

33

40

26

26

74

8.

Prekinut radni odnos

3

1

1

2

2

0

0

1

1

3

0

4

9.

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

36

59

132

107

79

166

35

64

90

71

121

97

10.

Prijave o potrebama za radnicima

0

1

0

2

2

9

1

0

0

0

0

1

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

7

32

49

52

30

93

16

32

40

26

25

73

12.

Korisnici novčane naknade

57

59

56

47

45

47

42

59

55

55

43

58

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

2.561

2.585

2.536

2.534

2.513

2.451

2.452

2.465

2.476

2.492

2.506

2.467

14.

Demobilisani vojni obveznici

892

936

924

921

915

891

881

880

879

889

896

1.016
 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...