• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2005 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

JU "Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona"

Maršala Tita 13,
73000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Hodo Nafija, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2005. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

4.258

4.295

4.297

4.304

4.310

4.329

4.313

4.290

4.251

4.217

4.228

4.209

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

4.567

4.579

4.565

4.596

4.548

4.591

4.521

4.604

4.660

4.697

4.716

4.783

2.1.

-žene

2.195

2.236

2.233

2.257

2.243

2.286

2.235

2.273

2.314

2.337

2.348

2.395

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.627

2.631

2.658

2.669

2.655

2.682

2.669

2.722

2.767

2.795

2.816

2.852

4.

Stručna lica

2.761

2.758

2.748

2.762

2.708

2.743

2.679

2.752

2.789

2.809

2.822

2.867

5.

Nestručna lica

1.806

1.821

1.817

1.834

1.840

1.848

1.842

1.852

1.871

1.888

1.894

1.916

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

115

107

81

85

71

96

93

115

134

91

75

108

7.

Zaposleni sa evidencije

27

20

57

3

53

2

3

1

2

32

23

15

8.

Prekinut radni odnos

2

2

4

1

5

2

1

0

3

0

1

0

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

94

95

95

54

119

53

163

32

78

54

56

41

10.

Prijave o potrebama za radnicima

10

14

14

0

8

1

2

1

1

2

1

0

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

27

20

52

1

35

1

2

1

1

31

17

14

12.

Korisnici novčane naknade

87

64

69

59

79

73

69

63

91

87

80

61

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

2.455

2.444

2.432

2.424

2.394

2.380

2.360

2.381

2.429

2.477

2.514

2.548

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.023

1.013

988

1.001

997

988

977

970

851

955

946

943


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...