• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2004 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Kanton

Naziv službe

Adresa

Telefon

Fax

Rukovodilac

K-5

JU "Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona"

Senada Sofovića Sofe 9
73 000 Goražde

038/ 221-546

038/ 221-546

Hodo Nafija, direktor

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2004. GODINI

Pokazatelji

jan

feb

mart

apr

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

1.

Broj zaposlenih

4.320

4.319

4.269

4.295

4.298

4.281

4.278

4.278

4.353

4.348

4.330

4.298

2.

Lica koja traže zaposlenje-ukupno

4.186

4.236

4.284

4.279

4.231

4.161

4.290

4.344

4.429

4.470

4.509

4.546

2.1.

-žene

1.916

1.930

1.963

1.972

1.975

1.961

2.006

2.041

2.093

2.120

2.151

2.175

3.

Lica koja traže zaposlenje prvi put

2.348

2.377

2.418

2.398

2.370

2.342

2.375

2.460

2.488

2.552

2.587

2.613

4.

Stručna lica

2.489

2.522

2.551

2.549

2.511

2.487

2.569

2.610

2.685

2.715

2.743

2.771

5.

Nestručna lica

1.697

1.714

1.733

1.730

1.720

1.674

1.721

1.734

1.744

1.755

1.766

1.775

6.

Prijavljeni na evid. u toku mjeseca

83

89

86

55

60

139

170

93

151

106

105

122

7.

Zaposleni sa evidencije

2

1

3

23

14

25

13

2

49

5

3

21

8.

Prekinut radni odnos

2

1

1

1

0

0

6

1

4

0

4

5

9.

Brisani sa evid. u toku mjeseca

46

40

45

23

14

25

13

2

49

5

66

85

10.

Prijave o potrebama za radnicima

1

0

0

13

10

15

8

0

20

0

0

10

11.

Realizovane prijave u toku mjeseca

1

0

2

23

14

23

12

0

48

4

3

20

12.

Korisnici novčane naknade

67

76

65

61

53

51

50

50

49

65

55

79

13.

Korisnici zdravstvenog osiguranja

2.341

2.354

2.346

2.499

2.319

2.309

2.313

2.307

2.351

2.413

2.434

2.435

14.

Demobilisani vojni obveznici

1.057

1.057

1.059

1.059

1.050

1.021

1.061

1.057

1.057

1.048

1.036

1.025


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...