• PDF
  • Ispis
  • Facebok
  • Facebok

Godina 2003 - Bosansko - podrinjski Kanton

OSNOVNI PODACI O KANTONALNIM SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

kanton
NAZIV SLUŽBE
A d r e s a
Telefon
F a x
Rukovodilac
K-5
"Služba za zapošljavanje
Bosansko-podrinjskog kantona"
Seada Sofovića-Sofe 9,
G o r a ž d e

038 221-546

038 221-546
Nađida Briga, v.d.
direktora

 

PREGLED OSNOVNIH POKAZATELJA O NEZAPOSLENOSTI U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU U 2003. GODINI
Pokazatelji
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AVG
SEP
OKT
NOV
DEC
Broj zaposlenih

4.085

4.127

4.167

4.130

4.086

4.088

4.076

4.066

4.069

4.061

4.086

4.067

Lica koja traže zaposlenje - UKUPNO

3.703

3.723

3.778

3.816

3.870

3.887

3.958

3.855

3.950

4.008

4.013

4.149

Žene

1.653

1.665

1.672

1.679

1.708

1.723

1.776

1.728

1.772

1.813

1.826

1.892

Stručna lica

2.046

2.056

2.065

2.087

2.126

2.138

2.191

2.169

2.279

2.257

2.247

2.468

Nestručna lica

2.113

2.126

2.155

2.161

2.196

2.214

2.265

2.205

1.671

2.318

2.334

1.681

Lica koja traže zaposlenje prvi put

1.590

1.597

1.623

1.655

1.674

1.673

1.693

1.650

2.220

1.690

1.679

2.308

Prijavljeni na evidencije u toku mjeseca

64

39

96

82

85

58

100

100

138

86

57

177

Zaposleni sa evidencije

0

0

1

3

2

6

2

1

0

1

3

3

Prekinut radni odnos

1

2

0

1

3

0

3

0

2

0

0

3

Brisani sa evidencije u toku mjeseca

169

25

41

44

31

42

26

207

43

28

57

41

Prijave o potrebe za radnicima

0

0

0

0

0

1

1

1

0

1

2

0

Realizovane prijave o potrebama za radnicima

0

0

1

3

1

2

2

0

0

1

2

3

Korisnici novčane naknade

49

59

55

71

57

58

53

53

47

51

58

63

Korisnici zdravstvene zaštite

1.875

1.907

1.956

1.968

2.003

2.004

2.046

2.140

2.220

2.244

2.277

2.302

Demobilisani vojni obveznici

1.124

1.120

1.121

1.136

1.131

1.118

1.112

1.078

1.072

1.074

1.071

1.047


 

Publikacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Fond
adriatic
Ministarstvo rada
boljiposao
posao
agencijazarad
joob
YEP
Obuke.ba
eures
abeceda
fino

Anketa

Vama, kao poslodavcu, poticaj je potreban...